مصاحبه خانم ساعیان فر

جداکننده کمپ مطالعاتی شیراز

خانم ساعیان‌فر در پایان این مصاحبه اشاره میکنن که فقط در یک جمله میشه گفت: “پانسیون مطالعاتی فانوس در بین کمپ های مطالعاتی شیراز حرف اول رو میزنه”

فرناز برای چند ماه در کمپ مطالعاتی فانوس حضور داشت و از ملاک‌هایی میگه که باعث شد پانسیون مطالعاتی فانوس رو انتخاب کنه.

  • امکان زمان بندی زمان مطالعه منظم و مفید
  • حضور رقبا و سایر افرادی که آزمون مهمی در پیش دارند
  • وجود فضا و محیط بزرگ و حیاط بسیار خوب
  • فضای های مناسب برای روی زمین نشستن
  • وجود اشپزخانه مجهز
  • شهریه بسیار مناسب
  • اخلاق مراقبین و پرسنل پانسیون مطالعاتی فانوس