رنگ آمیزی خلاقانه در پانسیون فانوس

جداکننده کمپ مطالعاتی شیراز

فانوس صرفا محیطی برای درس خوندن نیست ،بلکه محیطی برای رسیدن به موفقیت هست. برای تحقق این امر باید نکات مختلفی در طراحی فضای پانسیون مطالعاتی فانوس در نظر گرفته شود. در این کلیپ کوتاه فرایند رنگ آمیزی خلاقانه اتاق استراحت در پانسیون مطالعاتی فانوس رو مشاهده خواهید کرد.

علاوه بر اتاق استراحت در سالن های مطالعه نیز سعی کردیم فضاسازی به گونه ای انجام شود که علاوه بر وجود نور کافی ، تهویه مناسب هوا ، سرمایش و گرمایش مناسب و … محیط هم شاد باشد و هم عاملی برای افزایش انگیزه داوطلبان آزمون های مهم.