مصاحبه خانم دکتر حمایتی

جداکننده کمپ مطالعاتی شیراز

مطهره عزیز در سال 98 برای آمادگی کنکور تجربی در پانسیون مطالعاتی فانوس حاضر شد. خانم حمایتی در این مصاحبه به نکات بسیار مفیدی در خصوص فرایند آمادگی کنکور اشاره میکنند.

خانم دکتر حمایتی در ابتدا این مصاحبه بیان کردند که نکات مورد اشاره در مصاحبه نه تنها تجربه ایشان هست بلکه تاکید اساتید مشاور ایشون بوده.

نکات مهم مطرح شده :

  • مدیریت زمان و استفاده از وقت
  • دقت به اهمیت استراحت
  • مرور کنکور های سال های قبل
  • مرور مجدد درس ها
  • استفاده از فضایی که در مطالعه شما رو تشویق میکنه
  • هدف به شما انگیزه